Повідомлення для акціонерів про підсумки голосування 10 листопада 2017р. (питання 10-12)

Перейти вниз

Повідомлення для акціонерів про підсумки голосування 10 листопада 2017р. (питання 10-12)

Сообщение  Admin в Пн Ноя 20, 2017 3:02 pm

З десятого питання порядку денного:

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про затвердження порядку та умов викупу акцій у акціонерів Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: викуп акцій не здійснювати, оскільки, акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та проголосували "проти" прийняття рішення про реорганізацію Товариства шляхом перетворення у ТОВ немає.


Кількість голосів «за», «проти», «утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:


Кількість учасників Зборів,                                                  Сукупна кількість                                  Процентний (%) вираз від кількості
що беруть участь у голосуванні                                           голосуючих акцій                                   голосів учасників Зборів, власників
                                                                                                                                                                         голосуючих акцій

«за»          1
                                                                                                2869                                                100
«проти»
       0                                                                                           0                                                   0
«утримались»
       0                                                                                           0                                                   0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:    0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0  голосів.

Загальні збори з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення викуп акцій не здійснювати, оскільки, акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та проголосували "проти" прийняття рішення про реорганізацію Товариства шляхом перетворення у ТОВ немає.

Підсумки голосування з питання порядку денного відображено в протоколі № 10 від 10.11.2017, складеному Лічильною комісією.

З одинадцятого питання порядку денного:

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про призначення комісії з реорганізації Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: призначити комісію з реорганізації Товариства в наступному складі:

1) Голова комісії з реорганізації – Корепін Дмитро Олександрович,  реєстраційний номер облікової картки платника податків 3026901591, паспорт серії СВ номер 032176, виданий 09.09.1999 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій обл.;

2) Член комісії з реорганізації – Бадигіна Тетяна Вячеславівна,  реєстраційний номер облікової картки платника податків 2515406862, паспорт серії МК номер 189949, виданий 06.05.1996 Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.;

3) Член комісії з реорганізації – Тімакова Вікторія Вікторівна,  реєстраційний номер облікової картки платника податків 2835513041, паспорт серії СВ номер 653374, виданий 13.02.2002 Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій обл..

Кількість голосів «за», «проти», «утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість учасників Зборів,                                                  Сукупна кількість                                  Процентний (%) вираз від кількості
що беруть участь у голосуванні                                           голосуючих акцій                                   голосів учасників Зборів, власників
                                                                                                                                                                         голосуючих акцій

«за»          1
                                                                                                2869                                                100
«проти»
       0                                                                                           0                                                   0
«утримались»
       0                                                                                           0                                                   0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:    0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0  голосів.

Загальні збори з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення: призначити комісію з реорганізації Товариства в наступному складі:

1) Голова комісії з реорганізації – Корепін Дмитро Олександрович,  реєстраційний номер облікової картки платника податків 3026901591, паспорт серії СВ номер 032176, виданий 09.09.1999 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій обл.;

2) Член комісії з реорганізації – Бадигіна Тетяна Вячеславівна,  реєстраційний номер облікової картки платника податків 2515406862, паспорт серії МК номер 189949, виданий 06.05.1996 Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.;

3) Член комісії з реорганізації – Тімакова Вікторія Вікторівна,  реєстраційний номер облікової картки платника податків 2835513041, паспорт серії СВ номер 653374, виданий 13.02.2002 Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій обл..


З дванадцятого питання порядку денного:

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про визначення строку та порядку заявлення вимог кредиторів до Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: про визначення наступного строку та порядку заявлення вимог кредиторів до товариства.

Кредитор Товариства, вимоги якого, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Для задоволення своїх вимог кредитори звертаються до Товариства  з письмовою заявою (на ім’я Голови комісії з реорганізації).

Заяви про задоволення вимог кредиторів приймаються на протязі двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Товариства шляхом реорганізації (перетворення) у ТОВ, відповідно до вимог ст. 105 Цивільного кодексу України.

Кожна окрема вимога  кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне  рішення, яке надсилається кредитору не пізніше  тридцяти днів з дня отримання Товариством вимоги кредитора. Рішення про припинення або дострокове виконання зобов’язань Товариством приймається комісією з реорганізації. Всі суперечності щодо припинення або дострокового виконання зобов’язань Товариством перед кредиторами вирішуються згідно законодавства України в судовому порядку.

Протягом 30 днів з дати прийняття Зборами рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення.

Кількість голосів «за», «проти», «утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:


Кількість учасників Зборів,                                                  Сукупна кількість                                  Процентний (%) вираз від кількості
що беруть участь у голосуванні                                           голосуючих акцій                                   голосів учасників Зборів, власників
                                                                                                                                                                         голосуючих акцій

«за»          1
                                                                                                2869                                                100
«проти»
       0                                                                                           0                                                   0
«утримались»
       0                                                                                           0                                                   0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:    0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0  голосів.

Загальні збори з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення: про визначення наступного строку та порядку заявлення вимог кредиторів до товариства.

Кредитор Товариства, вимоги якого, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Для задоволення своїх вимог кредитори звертаються до Товариства  з письмовою заявою (на ім’я Голови комісії з реорганізації).

Заяви про задоволення вимог кредиторів приймаються на протязі двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Товариства шляхом реорганізації (перетворення) у ТОВ, відповідно до вимог ст. 105 Цивільного кодексу України.

Кожна окрема вимога  кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне  рішення, яке надсилається кредитору не пізніше  тридцяти днів з дня отримання Товариством вимоги кредитора. Рішення про припинення або дострокове виконання зобов’язань Товариством приймається комісією з реорганізації. Всі суперечності щодо припинення або дострокового виконання зобов’язань Товариством перед кредиторами вирішуються згідно законодавства України в судовому порядку.

Протягом 30 днів з дати прийняття Зборами рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення.

ПрАТ «ТМО» «Запоріжжя»
avatar
Admin
Admin

Сообщения : 37
Дата регистрации : 2011-02-02

Посмотреть профиль http://zaotmo.profiforum.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения