Особлива інформація: Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів 10.11. 2017р.

Перейти вниз

Особлива інформація: Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів 10.11. 2017р.

Сообщение  Admin в Пт Ноя 17, 2017 1:02 pm

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова комiсiї з реорганiзацiї Корепiн Дмитро Олександрович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 13.11.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Територiальне мiжгалузеве об'єднання "Запорiжжя"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
69002, м. Запорiжжя, вул. Перша ливарна, 17
4. Код за ЄДРПОУ
01294469
5. Міжміський код та телефон, факс
0612282701 0612282701
6. Електронна поштова адреса
zaotmo@gmail.com


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 14.11.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 217(2722) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 15.11.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://zaotmo.profiforum.ru в мережі Інтернет 17.11.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
№ з/п Дата вчинення дії Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн Строк виплати дивідендів Спосіб виплати дивідендів
1              2                                                       3                                      4                                     5
1               10.11.2017                                        80002.18                        13.11.2017 - 30.04.2018     безпосередньо акціонерам
Зміст інформації:
10.11.2017 Загальними зборами акцiонерiв Товариства прийнято рiшення про про виплату дивiдендiв. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв:13.11.2017. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв 80002.18 грн. Строк виплати дивiдендiв з 13.11.2017 по 30.04.2018. Спосiб виплати дивiдендiв безпосередньо акцiонерам.Порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi.
avatar
Admin
Admin

Сообщения : 37
Дата регистрации : 2011-02-02

Посмотреть профиль http://zaotmo.profiforum.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения