СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 26 апреля 2012. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Перейти вниз

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 26 апреля 2012. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Сообщение  Admin в Пт Мар 16, 2012 1:02 pm

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата розміщення: 26.04.2012 19:01:00
Дата здійснення дії: 26.04.2012
Термінове повідомлення: Ні
Назва повідомлення: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Вид інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ЗАПОРІЖЖЯ»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01294469
Місцезнаходження емітента: 69002, м.Запоріжжя, вул.Червоногвардійська,буд.17
Регіон емітента: 12023
Номер телефону керівника емітента: 0612187301
Текст повідомлення:
Посадова особа Голова наглядової ради Шайкевич Дмитро Михайлович звiльнена за рiшенням ЗЗА вiд 26.04.2012. Обгрунтування змiн - дострокове припинення повноважень (вiдкликання) членiв Наглядової ради. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
Посадова особа Член наглядової ради Шаповал Олена Леонiдiвна звiльнена за рiшенням ЗЗА вiд 26.04.2012. Обгрунтування змiн - дострокове припинення повноважень (вiдкликання) членiв Наглядової ради. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
Посадова особа Член наглядової ради Єренко Юлiя Юрiївна звiльнена за рiшенням ЗЗА вiд 26.04.2012. Обгрунтування змiн - дострокове припинення повноважень (вiдкликання) членiв Наглядової ради. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
Посадова особа Голова наглядової ради Хитрик Максим Вiталiйович призначена 26.04.2012. Рiшенням ЗЗА призначена членом Наглядової ради, рiшенням Наглядової ради (Протокол №2 від 26.04.2012р.) обрана її головою. Обгрунтування змiн - у зв'язку iз вакантнiстю даної посади. Строк, на який призначено особу - 3 роки. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: директор комунального пiдприємства. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
Посадова особа Член наглядової ради Донiна Наталiя Олегiвна призначена за рiшенням ЗЗА вiд 26.04.2012. Обгрунтування змiн - у зв'язку iз вакантнiстю даної посади. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: юристконсульт. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
Посадова особа Член наглядової ради Новак Наталiя Володимирiвна призначена за рiшенням ЗЗА вiд 26.04.2012. Обгрунтування змiн - у зв'язку iз вакантнiстю даної посади. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: начальник головного економiчного управлiння. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
Посадова особа Ревiзор Качинська Iрина Петрiвна звiльнена за рiшенням ЗЗА вiд 26.04.2012. Обгрунтування змiн - дострокове припинення повноважень (вiдкликання) ревiзора. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
Посадова особа Ревiзор Квятковський Михайло Анатолiйович призначена за рiшенням ЗЗА вiд 26.04.2012. Обгунтування змiн - у зв'язку iз вакантнiстю даної посади. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: головний бухгалтер, фiнансовий директор. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.


ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ  ОБ’ЄДНАННЯ «ЗАПОРІЖЖЯ»

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 квітня 2012 року о 11-05 годині  за адресою: 69002, Україна, м. Запоріжжя, вул. Червоногвардійська, 17.


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Звіт директора ПрАТ «ТМО «Запоріжжя» про результати роботи Товариства за 2011 рік та затвердження основних напрямків діяльності і планів товариства на 2012 рік.
2. Звіт та висновки ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності дирекції Товариства за 2011 р. та їх затвердження.
3. Затвердження річної фінансової звітності за 2011 рік.
4. Затвердження   порядку  розподілу  прибутку  за 2011 рік,   термінів і порядку виплати дивідендів.
5. Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради ПрАТ «ТМО «ЗАПОРІЖЖЯ» та одночасне обрання нових членів.
6. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень та переобрання Ревізора ПрАТ «ТМО «ЗАПОРІЖЖЯ».
7. Пропозиції до проекту статуту ДП «Послуга» ПрАТ «ТМО «ЗАПОРІЖЖЯ».
8. Затвердження змін до статуту ДП «Послуга» ПрАТ «ТМО «ЗАПОРІЖЖЯ», згідно Статуту ПрАТ «ТМО «ЗАПОРІЖЖЯ» та вимог законодавства України.

Реєстрація акціонерів та їх представників починається з 10-00 до 10-45 за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 20.04.2012 р.
Для участі у зборах при собі необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера. Довіреній особі акціонера також необхідно мати дорученням на право участі у зборах, оформлену відповідно з вимогами чинного законодавства України.
Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним, акціонери можуть кожного робочого дня з 13.00 години до 16.00 години за адресою: м. Запоріжжя, вул. Червоногвардійська, 17 (приймальна).
Відповідальна особа товариства за ознайомлення акціонерів з документами – Гаврютченко Лариса Василівна.
Рішення про скликання загальних чергових зборів приймалося Наглядовою радою товариства.

ОСНОВНІ  ПОКАЗНИКИ
фінансово – господарської діяльності за 2011 рік
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ  ОБ’ЄДНАННЯ «ЗАПОРІЖЖЯ»
(тис. грн.)
Найменування показника Період
2011р. 2010р.
Усього активів   1404 1373
Основні засоби 774 896
Довгострокові фінансові інвестиції 71 68
Запаси 69 42
Сумарна дебіторська заборгованість 29 31
Грошові кошти та їх еквіваленти 318 251
Нерозподілений прибуток -97 -198
Власний капітал 1318 1219
Статутний капітал 374 374
Довгострокові зобов`язання - -
Поточні зобов`язання 72 111
Чистий прибуток (збиток) 101 35
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2906 2906
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 12 11

Дирекція  ПрАТ «ТМО «ЗАПОРІЖЖЯ»
Шановні акціонери!Черговими загальними зборами акціонерів, які відбулись 26.04.2012р. прийнято рішення про виплату дивідендів за 2011рік.


Акціонери – фізичні особи можуть отримати дивіденди в бухгалтерії підприємства в будні дні з 8.00 до 17.00. По питанням з отримання дивідендів звертайтесь за тф 218-73-01

Дирекція  ПрАТ «ТМО «ЗАПОРІЖЖЯ»

Для полного доступа к документам, акционерам необходимо зарегистрироваться на сайте и подать дирекции письменное заявление с указанием адреса электронной почты, с которой производилась регистрация и логина  для внесения в список акционеров для доступа к информации для акционеров
avatar
Admin
Admin

Сообщения : 37
Дата регистрации : 2011-02-02

Посмотреть профиль http://zaotmo.profiforum.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу

- Похожие темы

 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения