Повідомлення для акціонерів про підсумки голосування 20 лютого 2018р.

Перейти вниз

Повідомлення для акціонерів про підсумки голосування 20 лютого 2018р.

Сообщение  Admin в Чт Мар 01, 2018 4:51 pm

Підсумки голосування
позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі – Збори; Загальні Збори)
Приватного акцiонерного товариства "Територiальне мiжгалузеве об'єднання "Запорiжжя" (надалі – Товариство) від 20.02.2018р.

З першого питання порядку денного:

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії, прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів;

Слухали: Голову Зборів, який повідомив, що у відповідності до вимог частини 1 статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» для забезпечення роботи Зборів необхідно обрати склад та членів Лічильної комісії; а також затвердити регламент (порядок) проведення Зборів.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: обрати склад лічильної комісії у кількості 1 особа. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб: Голова Лічильної комісії Фролова Тамара Олександрівна.
Затвердити наступний регламент (порядок) проведення Зборів :
- голосування по всім питанням порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування. По питаннях порядку денного на голосування ставляться  пропозиції та проекти рішень, які були надані з дотриманням вимог ч.1 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджені Наглядовою радою Товариства;
- всі запитання, пропозиції, зауваження подаються у письмовій формі Секретарю Зборів, питання не включені до порядку денного на зборах не розглядаються, відповіді на запитання, пропозиції, зауваження надаються Головою зборів після оголошення підсумків голосування та закриття Зборів;
- розгляду питань порядку денного відбувається в наступному порядку: основна доповідь до 20 хвилин;
виступи до 5 хвилин; оголошення результатів голосування та прийнятих рішень з питання порядку денного до 5 хвилин.

Кількість голосів «за», «проти», «утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість голосуючих акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів, власників голосуючих акцій
«за»                1       2869     100

«проти»           0         0           0

«утримались»  0         0           0


Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:    0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0  голосів
Загальні збори з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення: обрати склад лічильної комісії у кількості 1 особа. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб: Голова лічильної комісії Фролова Тамара Олександрівна; затвердити наступний регламент (порядок) проведення Зборів :
- голосування по всім питанням порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування. По питаннях порядку денного на голосування ставляться  пропозиції та проекти рішень, які були надані з дотриманням вимог ч.1 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджені Наглядовою радою Товариства;
- всі запитання, пропозиції, зауваження подаються у письмовій формі Секретарю Зборів, питання не включені до порядку денного на зборах не розглядаються, відповіді на запитання, пропозиції, зауваження надаються Головою зборів після оголошення підсумків голосування та закриття Зборів;
- розгляд питань порядку денного відбувається в наступному порядку: основна доповідь до 20 хвилин;
виступи до 5 хвилин; оголошення результатів голосування та прийнятих рішень з питання порядку денного до 5 хвилин.

Підсумки голосування з питання порядку денного відображено в протоколі про підсумки голосування № 1 від 20.02.2018, складеному Тимчасовою лічильною комісією.
З другого питання порядку денного:

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про внесення змін до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства

Слухали: Голову Зборів, який запропонував прийняти рішення з питання порядку денного.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: внести зміни до абзацу 19 резолютивної частини рішення, прийнятого черговими (річними) Загальними зборами акціонерів Товариства 10.11.2017 з восьмого питання порядку, виклавши його в новій редакції, а саме: «Ревізійна комісія, колегіальний орган, до складу якого входить 3 особи (члени комісії): Піпник Тетяна Карпівна, Філоненко Лідія Вікторівна, Територіальна громада м. Запоріжжя (Виконавчий комітет Запорізької міської ради)».

Кількість голосів «за», «проти», «утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:


Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість голосуючих акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів, власників голосуючих акцій
«за»                    1      2869  100

«проти»                0        0       0

«утримались»       0        0       0


Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:  0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:   0 голосів.

Загальні збори з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення: внести зміни до абзацу 19 резолютивної частини рішення, прийнятого черговими (річними) Загальними зборами акціонерів Товариства 10.11.2017 з восьмого питання порядку, виклавши його в новій редакції, а саме: «Ревізійна комісія, колегіальний орган, до складу якого входить 3 особи (члени комісії): Піпник Тетяна Карпівна, Філоненко Лідія Вікторівна, Територіальна громада м. Запоріжжя (Виконавчий комітет Запорізької міської ради)».

Підсумки голосування з питання порядку денного відображено в протоколі про підсумки голосування № 2 від 20.02.2018, складеному Лічильною комісією.

З третього питання порядку денного:

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про затвердження звіту комісії з реорганізації Товариства.

Слухали: Голову Зборів, який запропонував прийняти рішення з питання порядку денного.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: затвердити звіт комісії з реорганізації Товариства.

Кількість голосів «за», «проти», «утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:


Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість голосуючих акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів, власників голосуючих акцій

  «за»             1       2869    100

«проти»           0          0       0

«утримались»  0           0       0


Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0  голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:  0  голосів.

Загальні збори з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення: затвердити звіт комісії з реорганізації Товариства.

Підсумки голосування з питання порядку денного відображено в протоколі про підсумки голосування № 3 від 20.02.2018, складеному Лічильною комісією.

З четвертого питання порядку денного:

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про затвердження передавального акту.

Слухали: Голову Зборів, який запропонував прийняти рішення з питання порядку денного.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: затвердити передавальний акт, складений станом на 01.02.2018.

Кількість голосів «за», «проти», «утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:


Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість голосуючих акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів, власників голосуючих акцій
«за»                 1      2869       100
«проти»            0        0            0
«утримались»   0        0             0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:  0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:  0 голосів.

Загальні збори з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення: затвердити передавальний акт, складений станом на 01.02.2018.

Підсумки голосування з питання порядку денного відображено в протоколі про підсумки голосування № 4 від 20.02.2018, складеному Лічильною комісією.

З п’ятого питання порядку денного:

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження щодо підписання установчих документів товариства з обмеженою відповідальністю - правонаступника Товариства.

Слухали: Голову Зборів, який запропонував прийняти рішення з питання порядку денного.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: визначити Голову та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства особами, уповноваженими на підписання установчих документів товариства з обмеженою відповідальністю - правонаступника Товариства.

Кількість голосів «за», «проти», «утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:


Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні Сукупна кількість голосуючих акцій Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів, власників голосуючих акцій
«за»                  1    2869      100
«проти»             0      0           0
«утримались»    0      0            0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:  0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:  0 голосів.

Загальні збори з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення: визначити Голову та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства особами, уповноваженими на підписання установчих документів товариства з обмеженою відповідальністю - правонаступника Товариства.

Підсумки голосування з питання порядку денного відображено в протоколі про підсумки голосування № 5 від 20.02.2018, складеному Лічильною комісією.

На Зборах інші питання не обговорювалися і голосування по них не проводилося.
avatar
Admin
Admin

Сообщения : 37
Дата регистрации : 2011-02-02

Посмотреть профиль http://zaotmo.profiforum.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения