Повідомлення для акціонерів про підсумки голосування 10 листопада 2017р. (питання 1-9)

Перейти вниз

Повідомлення для акціонерів про підсумки голосування 10 листопада 2017р. (питання 1-9)

Сообщение  Admin в Пн Ноя 20, 2017 2:24 pm

Підсумки голосування
чергових Загальних зборів акціонерів (надалі – Збори; Загальні Збори)
Приватного акцiонерного товариства "Територiальне мiжгалузеве об'єднання "Запорiжжя" (надалі – Товариство) від 10.11.2017

З першого питання порядку денного:

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії, прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: обрати склад лічильної комісії у кількості 1 особа. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб: Голова лічильної комісії Тімакова Вікторія Вікторівна; затвердити наступний регламент (порядок) проведення Зборів :
- голосування по всім питанням порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування. По питаннях порядку денного на голосування ставляться  пропозиції та проекти рішень, які були надані з дотриманням вимог ч.1 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджені Наглядовою радою Товариства;
- всі запитання, пропозиції, зауваження подаються у письмовій формі Секретарю Зборів, питання не включені до порядку денного на зборах не розглядаються, відповіді на запитання, пропозиції, зауваження надаються Головою зборів після оголошення підсумків голосування та закриття Зборів;
- розгляду питань порядку денного відбувається в наступному порядку: основна доповідь до 20 хвилин;
виступи до 5 хвилин; оголошення результатів голосування та прийнятих рішень з питання порядку денного до 5 хвилин.

Кількість голосів «за», «проти», «утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:


Кількість учасників Зборів,                                                  Сукупна кількість                                  Процентний (%) вираз від кількості
що беруть участь у голосуванні                                                   голосуючих акцій                                   голосів учасників Зборів, власників
                                                                                                                                                                          голосуючих акцій

«за»          1
                                                                                                 2869                                                100
«проти»
        0                                                                                           0                                                   0
«утримались»
        0                                                                                           0                                                   0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:    0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0  голосів.

Загальні збори з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення: обрати склад лічильної комісії у кількості 1 особа. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб: Голова лічильної комісії Тімакова Вікторія Вікторівна; затвердити наступний регламент (порядок) проведення Зборів :
- голосування по всім питанням порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування. По питаннях порядку денного на голосування ставляться  пропозиції та проекти рішень, які були надані з дотриманням вимог ч.1 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджені Наглядовою радою Товариства;
- всі запитання, пропозиції, зауваження подаються у письмовій формі Секретарю Зборів, питання не включені до порядку денного на зборах не розглядаються, відповіді на запитання, пропозиції, зауваження надаються Головою зборів після оголошення підсумків голосування та закриття Зборів;
- розгляд питань порядку денного відбувається в наступному порядку: основна доповідь до 20 хвилин;
виступи до 5 хвилин; оголошення результатів голосування та прийнятих рішень з питання порядку денного до 5 хвилин.


З другого питання порядку денного:

Найменування питання порядку денного: розгляд звіту Генерального Директора за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

Кількість голосів «за», «проти», «утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість учасників Зборів,                                                  Сукупна кількість                                  Процентний (%) вираз від кількості
що беруть участь у голосуванні                                            голосуючих акцій                                   голосів учасників Зборів, власників
                                                                                                                                                                          голосуючих акцій

«за»          1
                                                                                                 2869                                                100
«проти»
        0                                                                                           0                                                   0
«утримались»
        0                                                                                           0                                                   0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:    0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0  голосів.
Загальні збори з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення: прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

З третього питання порядку денного:

Найменування питання порядку денного: розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік прийняття рішення за наслідками розгляду зазначеного звіту.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2016 році. Роботу Наглядової ради у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

Кількість голосів «за», «проти», «утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість учасників Зборів,                                                  Сукупна кількість                                  Процентний (%) вираз від кількості
що беруть участь у голосуванні                                               голосуючих акцій                                   голосів учасників Зборів, власників
                                                                                                                                                                          голосуючих акцій

«за»          1
                                                                                                 2869                                                100
«проти»
        0                                                                                           0                                                   0
«утримались»
        0                                                                                           0                                                   0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:    0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0  голосів.

Загальні збори з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення: прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2016 році. Роботу Наглядової ради у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

З четвертого питання порядку денного:

Найменування питання порядку денного: розгляд звіту та затвердження висновків Ревізора Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізора за 2016 рік. Роботу Ревізора Товариства у 2016 році визнати задовільною.

Кількість голосів «за», «проти», «утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість учасників Зборів,                                                  Сукупна кількість                                  Процентний (%) вираз від кількості
що беруть участь у голосуванні                                            голосуючих акцій                                   голосів учасників Зборів, власників
                                                                                                                                                                          голосуючих акцій

«за»          1
                                                                                                 2869                                                100
«проти»
        0                                                                                           0                                                   0
«утримались»
        0                                                                                           0                                                   0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:    0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0  голосів.


Загальні збори з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення: прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізора за 2016 рік. Роботу Ревізора Товариства у 2016 році визнати задовільною.

З п’ятого питання порядку денного:

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2016 рік.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2016 рік.

Кількість голосів «за», «проти», «утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість учасників Зборів,                                                  Сукупна кількість                                  Процентний (%) вираз від кількості
що беруть участь у голосуванні                                                   голосуючих акцій                                   голосів учасників Зборів, власників
                                                                                                                                                                          голосуючих акцій

«за»          1
                                                                                                 2869                                                100
«проти»
        0                                                                                           0                                                   0
«утримались»
        0                                                                                           0                                                   0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:    0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0  голосів.
Загальні збори з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення: затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2016 рік.

З шостого питання порядку денного:

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про розподіл прибутку та затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: розподілити частину прибутку, одержаного Товариством за підсумками господарської діяльності у 2016 році, у розмірі 80 002,18 грн. (вісімдесят тисяч дві гривні 18 копійок).

Затвердити загальний розмір річних дивідендів в сумі 80 002,18 грн. (вісімдесят тисяч дві гривні 18 копійок), розмір дивідендів, що виплачується із розрахунку на 1 (одну) акцію, складає 27,53 грн. (двадцять сім гривень, 53 копійки).

Витрати та податки (збори), пов’язані з виплатою дивідендів акціонерам Товариства, утримуються Товариством із суми дивідендів, належних до сплати акціонеру. Розмір витрат, пов’язаних з виплатою дивідендів, визначається на рівні фактичних витрат, понесених Товариством у зв’язку з виплатою дивідендів акціонерам Товариства.

Відповідно до ч. 5 ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» встановити, що виплата дивідендів здійснюється безпосередньо акціонерам Товариства у наступному порядку.

Строк виплати дивідендів – з 11.11.2017 по 30.04.2018 (включно).

Виплата дивідендів акціонерам Товариства проводиться в наступному порядку:

А) акціонерам - працівникам Товариства – у порядку, передбаченому для виплати заробітної плати;

Б) акціонерам - фізичним особам:
- на рахунки, відкриті в установах банків - на підставі даних переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів або на підставі письмових заяв акціонерів, направлених на адресу Товариства в строк до 10.11.2017;
- шляхом видачі готівки через касу в робочі дні тижня за місцезнаходженням Товариства у порядку, визначеному виконавчим органом Товариства, за умови особистого звернення акціонера (його представника);
- поштовими переказами на підставі даних переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

В) акціонерам - юридичним особам:
- на рахунки, відкриті в установах банків, на підставі даних переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів або на підставі письмових заяв акціонерів, направлених на адресу Товариства до 10.11.2017;

Г) у випадку відсутності письмових звернень акціонерів до 10.11.2017 – за рішенням виконавчого органу Товариства у будь-якій з вищезазначених способів.

Форма виплати дивідендів – грошові кошти.

Кількість голосів «за», «проти», «утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість учасників Зборів,                                                  Сукупна кількість                                  Процентний (%) вираз від кількості
що беруть участь у голосуванні                                            голосуючих акцій                                   голосів учасників Зборів, власників
                                                                                                                                                                          голосуючих акцій

«за»          1
                                                                                                 2869                                                100
«проти»
        0                                                                                           0                                                   0
«утримались»
        0                                                                                           0                                                   0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:    0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0  голосів.

Загальні збори з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення: розподілити частину прибутку, одержаного Товариством за підсумками господарської діяльності у 2016 році, у розмірі 80 002,18 грн. (вісімдесят тисяч дві гривні 18 копійок).

Затвердити загальний розмір річних дивідендів в сумі 80 002,18 грн. (вісімдесят тисяч дві гривні 18 копійок), розмір дивідендів, що виплачується із розрахунку на 1 (одну) акцію, складає 27,53 грн. (двадцять сім гривень, 53 копійки).

Витрати та податки (збори), пов’язані з виплатою дивідендів акціонерам Товариства, утримуються Товариством із суми дивідендів, належних до сплати акціонеру. Розмір витрат, пов’язаних з виплатою дивідендів, визначається на рівні фактичних витрат, понесених Товариством у зв’язку з виплатою дивідендів акціонерам Товариства.

Відповідно до ч. 5 ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» встановити, що виплата дивідендів здійснюється безпосередньо акціонерам Товариства у наступному порядку.

Строк виплати дивідендів – з 11.11.2017 по 30.04.2018 (включно).

Виплата дивідендів акціонерам Товариства проводиться в наступному порядку:

А) акціонерам - працівникам Товариства – у порядку, передбаченому для виплати заробітної плати;

Б) акціонерам - фізичним особам:
- на рахунки, відкриті в установах банків - на підставі даних переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів або на підставі письмових заяв акціонерів, направлених на адресу Товариства в строк до 10.11.2017;
- шляхом видачі готівки через касу в робочі дні тижня за місцезнаходженням Товариства у порядку, визначеному виконавчим органом Товариства, за умови особистого звернення акціонера (його представника);
- поштовими переказами на підставі даних переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

В) акціонерам - юридичним особам:
- на рахунки, відкриті в установах банків, на підставі даних переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів або на підставі письмових заяв акціонерів, направлених на адресу Товариства до 10.11.2017;

Г) у випадку відсутності письмових звернень акціонерів до 10.11.2017 – за рішенням виконавчого органу Товариства у будь-якій з вищезазначених способів.

Форма виплати дивідендів – грошові кошти.

З сьомого питання порядку денного:

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про реорганізацію Товариства шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю (надалі - ТОВ).

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: прийняти рішення про реорганізацію Приватного акцiонерного товариства "Територiальне мiжгалузеве об'єднання "Запорiжжя" шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю "Територiальне мiжгалузеве об'єднання "Запорiжжя".

Додаткові відомості щодо реорганізації:
інформація про товариство, що реорганізовується:
повне найменування: Приватного акцiонерного товариства "Територiальне мiжгалузеве об'єднання "Запорiжжя";
місцезнаходження: вул. Перша ливарна, 17, м. Запоріжжя, Запорізька обл., Україна, 69002;
розмір статутного капіталу: 374 089,38 грн.;
ідентифікаційний код юридичної особи: 01294469;
форма реорганізації: перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю;

інформація про товариства, що створюються під час реорганізації:

повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "Територiальне мiжгалузеве об'єднання "Запорiжжя" (надалі - Правонаступник);

місцезнаходження: вул. Перша ливарна, 17, м. Запоріжжя, Запорізька обл., Україна, 69002;

розмір статутного капіталу: оскільки на дату прийняття цього рішення у Товариства відсутні акції, що не підлягають обміну у відповідності до вимог абзацу 2 частини 4 статті 87 Закону України «Про акціонерні товариства», розмір статутного капіталу правонаступника складатиме 374 089,38 грн.

Кількість голосів «за», «проти», «утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість учасників Зборів,                                                  Сукупна кількість                                  Процентний (%) вираз від кількості
що беруть участь у голосуванні                                                   голосуючих акцій                                   голосів учасників Зборів, власників
                                                                                                                                                                          голосуючих акцій

«за»          1
                                                                                                 2869                                                100
«проти»
        0                                                                                           0                                                   0
«утримались»
        0                                                                                           0                                                   0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:    0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0  голосів.

Загальні збори з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення: прийняти рішення про реорганізацію Приватного акцiонерного товариства "Територiальне мiжгалузеве об'єднання "Запорiжжя" шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю "Територiальне мiжгалузеве об'єднання "Запорiжжя".

Додаткові відомості щодо реорганізації:
інформація про товариство, що реорганізовується:
повне найменування: Приватного акцiонерного товариства "Територiальне мiжгалузеве об'єднання "Запорiжжя";
місцезнаходження: вул. Перша ливарна, 17, м. Запоріжжя, Запорізька обл., Україна, 69002;
розмір статутного капіталу: 374 089,38 грн.;
ідентифікаційний код юридичної особи: 01294469;
форма реорганізації: перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю;

інформація про товариства, що створюються під час реорганізації:

повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "Територiальне мiжгалузеве об'єднання "Запорiжжя" (надалі - Правонаступник);

місцезнаходження: вул. Перша ливарна, 17, м. Запоріжжя, Запорізька обл., Україна, 69002;

розмір статутного капіталу: оскільки на дату прийняття цього рішення у Товариства відсутні акції, що не підлягають обміну у відповідності до вимог абзацу 2 частини 4 статті 87 Закону України «Про акціонерні товариства», розмір статутного капіталу правонаступника складатиме 374 089,38 грн.

З восьмого питання порядку денного:

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про затвердження порядку, умов та плану перетворення Товариства у ТОВ.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: прийняти рішення про затвердження наступного порядку та умов перетворення товариства у ТОВ.

Товариство протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення про припинення шляхом перетворення у ТОВ письмово повідомляє про це орган, що здійснює державну реєстрацію.

Акціонери Товариства призначають комісію з реорганізації, голову цієї комісії та встановлюють порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства.

До комісії з реорганізації з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Голова комісії з реорганізації, її члени  представляють її у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені Товариства.

Під час перетворення акції Товариства конвертуються в частки у статутному капіталі Правонаступника та розподіляються серед його засновників (учасників).

Не підлягають конвертації акції Товариства, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право відповідно до законодавства України.

Розподіл часток Правонаступника серед засновників (учасників) відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства.

Не підлягають конвертації акції Товариства, викуплені Товариством, які на дату прийняття рішення про припинення товариства шляхом перетворення не продані та/або не анульовані відповідно законодавства. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Учасники ТОВ ухвалюють на своєму спільному засіданні рішення про затвердження його установчих документів і обрання (призначення) органів управління відповідно до вимог законодавства.

При перетворенні Товариства всі його акціонери (їх правонаступники), акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) ТОВ.

Прийняти рішення про затвердження наступного плану перетворення Товариства у ТОВ.

Повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у перетворенні.

Приватне акціонерне товариство "Територіальне міжгалузеве об'єднання "Запоріжжя", місцезнаходження: Україна, 69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна,17, код за ЄДРПОУ 01294469, п/р 26002000004636 в Філія ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Запоріжжі, МФО 322313.

Порядок і коефіцієнти конвертації акцій, а також суми можливих грошових виплат акціонерам. Акції Товариства конвертуються в частки у статутному капіталі Правонаступника та розподіляються серед його засновників (учасників). Коефіцієнт конвертації 1:1, тобто 1 акція номінальною вартістю 128,73 грн. дорівнює 1 частці, одна частка дорівнює 128,73 грн. у статутному капiталi Правонаступника, у зв’язку з чим виплата грошових компенсацій акціонерам не здійснюється.

Відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством-правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів. Відомості не наводяться у зв’язку з тим, що Товариство не здійснювало випуск інших, крім акцій, цінних паперів.

Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

До складу посадових осіб Правонаступника після завершення перетворення планується обрати наступних осіб.

Виконавчий орган, одноосібний орган: Генеральний директор – Корепін Д.О.

Ревізор, одноосібний орган, до складу якого входить 1 особа: Опанасенко О.С.

Розмір винагороди що буде виплачуватись посадовим особам Правонаступника – на рівні існуючого розміру винагороди відповідних осіб, згідно штатного розкладу Товариства.

Кількість голосів «за», «проти», «утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість учасників Зборів,                                                  Сукупна кількість                                  Процентний (%) вираз від кількості
що беруть участь у голосуванні                                                   голосуючих акцій                                   голосів учасників Зборів, власників
                                                                                                                                                                         голосуючих акцій

«за»          1
                                                                                                2869                                                100
«проти»
       0                                                                                           0                                                   0
«утримались»
       0                                                                                           0                                                   0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:    0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0  голосів.

Загальні збори з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення: про затвердження наступного порядку та умов перетворення товариства у ТОВ.

Товариство протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення про припинення шляхом перетворення у ТОВ письмово повідомляє про це орган, що здійснює державну реєстрацію.

Акціонери Товариства призначають комісію з реорганізації, голову цієї комісії та встановлюють порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства.

До комісії з реорганізації з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Голова комісії з реорганізації, її члени  представляють її у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені Товариства.

Під час перетворення акції Товариства конвертуються в частки у статутному капіталі Правонаступника та розподіляються серед його засновників (учасників).

Не підлягають конвертації акції Товариства, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право відповідно до законодавства України.

Розподіл часток Правонаступника серед засновників (учасників) відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства.

Не підлягають конвертації акції Товариства, викуплені Товариством, які на дату прийняття рішення про припинення товариства шляхом перетворення не продані та/або не анульовані відповідно законодавства. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Учасники ТОВ ухвалюють на своєму спільному засіданні рішення про затвердження його установчих документів і обрання (призначення) органів управління відповідно до вимог законодавства.

При перетворенні Товариства всі його акціонери (їх правонаступники), акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) ТОВ.

Прийняти рішення про затвердження наступного плану перетворення Товариства у ТОВ.

Повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у перетворенні.

Приватне акціонерне товариство "Територіальне міжгалузеве об'єднання "Запоріжжя", місцезнаходження: Україна, 69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна,17, код за ЄДРПОУ 01294469, п/р 26002000004636 в Філія ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Запоріжжі, МФО 322313.

Порядок і коефіцієнти конвертації акцій, а також суми можливих грошових виплат акціонерам. Акції Товариства конвертуються в частки у статутному капіталі Правонаступника та розподіляються серед його засновників (учасників). Коефіцієнт конвертації 1:1, тобто 1 акція номінальною вартістю 128,73 грн. дорівнює 1 частці, одна частка дорівнює 128,73 грн. у статутному капiталi Правонаступника, у зв’язку з чим виплата грошових компенсацій акціонерам не здійснюється.

Відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством-правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів. Відомості не наводяться у зв’язку з тим, що Товариство не здійснювало випуск інших, крім акцій, цінних паперів.

Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

До складу посадових осіб Правонаступника після завершення перетворення планується обрати наступних осіб.

Виконавчий орган, одноосібний орган: Генеральний директор – Корепін Д.О.

Ревізор, одноосібний орган, до складу якого входить 1 особа: Опанасенко О.С.

Розмір винагороди що буде виплачуватись посадовим особам Правонаступника – на рівні існуючого розміру винагороди відповідних осіб, згідно штатного розкладу Товариства.

З дев’ятого питання порядку денного:

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на частки у статутному капіталі ТОВ.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: про затвердження наступного порядку та умов обміну акцій товариства на частки у статутному капіталі ТОВ.

Акції Товариства конвертуються в частки Правонаступника та розподіляються серед його учасників.

Не підлягають конвертації акції Товариства, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.
Розподіл часток Правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства.

Не підлягають обміну акції Товариства, викуплені ним, які на дату прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення не продані та/або не анульовані відповідно до законодавства. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Кількість голосів «за», «проти», «утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:


Кількість учасників Зборів,                                                  Сукупна кількість                                  Процентний (%) вираз від кількості
що беруть участь у голосуванні                                                   голосуючих акцій                                   голосів учасників Зборів, власників
                                                                                                                                                                         голосуючих акцій

«за»          1
                                                                                                2869                                                100
«проти»
       0                                                                                           0                                                   0
«утримались»
       0                                                                                           0                                                   0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:    0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0  голосів.
Загальні збори з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення: про затвердження наступного порядку та умов обміну акцій товариства на частки у статутному капіталі ТОВ.

Акції Товариства конвертуються в частки Правонаступника та розподіляються серед його учасників.

Не підлягають конвертації акції Товариства, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.
Розподіл часток Правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства.

Не підлягають обміну акції Товариства, викуплені ним, які на дату прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення не продані та/або не анульовані відповідно до законодавства. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
avatar
Admin
Admin

Сообщения : 37
Дата регистрации : 2011-02-02

Посмотреть профиль http://zaotmo.profiforum.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения