Загальні Збори акціонерів 21 квітня 2015р.

Перейти вниз

Загальні Збори акціонерів 21 квітня 2015р.

Сообщение  Admin в Пт Мар 20, 2015 10:03 am

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ  ОБ’ЄДНАННЯ «ЗАПОРІЖЖЯ»

(код за ЄДРПОУ 01294469, місцезнаходження: 69002, м.Запоріжжя, вул.Червоногвардійська,буд.17)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 21 квітня 2015 року о 11-05 годині  за адресою: 69002, Україна, м. Запоріжжя, вул. Червоногвардійська, 17, кабінет директора товариства

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання Лічильної комісії Зборів.
2. Звіт директора ПрАТ ТМО «Запоріжжя» Буштрук І.А. про результати роботи Товариства за 2014 рік та затвердження основних напрямків діяльності і планів товариства на 2015 рік.
3. Звіт та висновки ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності дирекції Товариства за
        2014 р. та їх затвердження.
4. Затвердження річної фінансової звітності за 2014 рік.
5. Затвердження   порядку  розподілу  прибутку  за 2014 рік,   термінів і порядку виплати дивідендів.
6.    Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 10-00 до 10-45.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 15.04.2015 р на 24 годину.

Для участі у зборах при собі необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера. Довіреній особі акціонера також необхідно мати дорученням на право участі у зборах, оформлену відповідно з вимогами чинного законодавства України.
Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним, акціонери можуть кожного робочого дня з 13.00 години до 16.00 години за адресою: м. Запоріжжя, вул. Червоногвардійська, 17, приймальна директора товариства і в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.
Відповідальна особа товариства за ознайомлення акціонерів з документами – директор Буштрук Ігор Анатолійович.
Рішення про скликання загальних чергових зборів приймалося Наглядовою радою товариства.
Телефон для довідок: 061 2187301

ОСНОВНІ  ПОКАЗНИКИ
фінансово – господарської діяльності за 2014 рік

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ  ОБ’ЄДНАННЯ «ЗАПОРІЖЖЯ»
(тис. грн.)


НАЙМЕНУВАННЯ
ПОКАЗНИКА
                                                                       ПЕРІОД
                                            звітний                 попередній
Усього активів                              1430                1393
Основні засоби                                900                   940
Довгострокові фінансові інвестиції           96                 80
Запаси                                           55                 43
Сумарна дебіторська заборгованість   21                 18
Грошові кошти та їх еквівалент           211                202
Нерозподілений прибуток                 -108               -120
Власний капітал                                  1318       1303
Статутний капітал                           374            374
Довгострокові зобов’язання                    -                  -
Поточні зобов’язання                           112                  84
Чистий прибуток (збиток)                    75                  62
Середньорічна кількість акцій (шт.)   2906        2906
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду
( осіб)                                            12                   12

                                    Дирекція  ПрАТ «ТМО «ЗАПОРІЖЖЯ»
Оголошення розміщено в Бюллетні "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №54 від 20.03.2015р.
avatar
Admin
Admin

Сообщения : 37
Дата регистрации : 2011-02-02

Посмотреть профиль http://zaotmo.profiforum.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения